Kyla är en viktig del av ett arbetsklimat. Det kan vara speciellt viktigt i t.ex. en kontorslokal som annars kan få ett odrägligt klimat när det är varmt utomhus.

 

Vi kan ta hand om installation, underhåll och service av alla installationer och anläggningar inom komfortkyla. Vi kan själva utföra alla typer av arbeten med fjärrkyla.

 

Vid hantering av köldmedia och kontroller använder vi samarbetspartners.