Vi kan utföra helhetslösningar på all typ av byggnadsautomation. Vi utför arbeten på och har utbytesprodukter för alla kända produktmärken som reglerar klimatet i er fastighet. Vår önskan är att sänka dina energikostnader samtidigt som du slipper oroa dig över dina anläggningar.

 

Vi kan åta oss att serva, reparera, och byta ut det som behövs för att säkerställa ett energisnålt och optimalt klimat.

DUC

Vi kan skräddarsy och installera DUC datoriserad undercentral för ökad kontroll av drift och energiförbrukning. En DUC kan programmeras så att du kan se och åtgärda många av de fel som kan uppstå, utan att du behöver vara på plats.

Energibesparingsåtgärder

Oftast är det små åtgärder som behövs för att sänka dina energikostnader.

 

Det kan vara att optimera en reglercentral eller att byta trasiga ställdon och givare. Ibland kan det behövas större åtgärder som att modernisera eller byta ut reglerutrustning.