Vi är anläggningsskötare.

 

I en anläggningsskötsel ingår det

 

  • Månadsprov
  • Kvartalsprov
  • Årsprov
  • Till- och frånslag av detektorzoner

 

Utrymningsprov beställs separat.