Automatiska brandlarmanläggningar

Vi är anläggningsskötare.

I en anläggningsskötsel ingår det

  • Månadsprov
  • Kvartalsprov
  • Årsprov
  • Till- och frånslag av detektorzoner

Utrymningsprov beställs separat.