Värme

Vi kan ta på oss de flesta problem som kan uppstå i ett värmesystem. Vi bryr oss om din energiförbrukning och vi gör allt för att du ska få kostnadseffektiva lösningar som är anpassat efter dina behov.

Vi utför

  • Styr och regler arbeten
  • Statuskontroll av värmeväxlare
  • Felsökningar
  • Temperaturmätningar
  • Energibesparingsåtgärder
  • Byte av värmeväxlare

Vid Ingrepp i värme och vattensystem använder vi samarbetspartners.

Vi tar ansvar för fastighetsteknisk förvaltning.